Mala Barka

EU projektom „Mala barka“ ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine sjevernog Jadrana kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma. 
„Mala Barka 2“ proglašen je najboljim EU projektom hrvatskih županija u kategoriji prekogranične suradnje. Kako fotograf, sudjelovao sam na oba EU projekta – Mala Barka 1 i 2, fotografirajući luke, lučice i tradicijske barke duž Sjevernog Jadrana.