Palača šećera

Obnova Palače Šećerane sastavni je dio EU projekta pod nazivom  „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. 
Barokna palača u sklopu nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u potpunosti je obnovljena i prenamijenjena u novi dom Muzeja grada Rijeke. Danas se nalazi u sklopu novog Art kvarta Benčić. U suradnji s Muzejem, autor sam promotivnih fotografija prekrasne Palače Šećerane te stalnog muzejskog postava. Neke od mojih umjetničkih fotografija uvrštene u postav Muzeja grada Rijeke