Tempus

Cilj EU projekta TEMPUS -  Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage je regeneracija napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice te ponovno povezivanje gradova sa njihovim lukama. Projektom se želi potaknuti stvaranje novih vrijednosti prostora i podrške poduzetništvu na poljima kulture, turizma i kreativnosti. Na projektu sam radio kao fotograf snimajući različite industrijske motive grada Rijeke za potrebe Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.